Tanah Palestin yang hilang


Gambar di atas menunjukkan tembok pemisah yang memenjarakan orang palestin di bumi mereka sendiri. Orang palestin akan dihalau daripada tanah mereka dan tidak membenarkan kembali ke rumah mereka. Rumah orang palestin dirobohkan dan tanaman serta ladang dimusnahkan. Oleh itu mereka kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan. Israel akan membuat apa sahaja untuk menjajah Palestin secara terancang dan berperingkat.

0 komen: