Rekabentuk plug yang kreatif

Plug berbentuk biasa tetapi diubahsuai dengan adanya lubang di tengah-tengahnya. Perubahan sedikit pun boleh membawa makna yang besar.


Sumber :NewIdea

0 komen: