Dinding maya untuk pelintas jalan kakiLintasan pejalan kaki selalunya tidak selamat untuk pejalan kaki. Walaupun jika ada lampu merah sekalipun, pemandu sering melanggar jika didapati tiada orang melintas. Sikap begini menyebabkan pejalan kaki berasa tidak yakin untuk melintas dan berasa tidak selamat. Sistem yang direka ini mampu meningkatkan keselamatan pejalan kaki yang ingin melintas jalan. Arahan yang tegas dikeluarkan melalui sistem ini dan membentuk dinding maya.

Sumber :LeeHanYoung

0 komen: