Robot futuristik penyelamat mangsa bencana


Model berskala menggunakan CNC, ABS dan Rapid Prototyping

Mengandungi 600 bahagian dan mengambil masa selama 2 bulan daripada lakaran sehingga kepada pembuatan model.Model 3d menggunakan komputer

Robot penyelamat pada masa depan ini direkabentuk oleh Daniel Shankland, seorang pereka yang telah memenangi beberapa pertandingan. Menurut Daniel, robot ini dicipta bagi melakukan kerja-kerja menyelamat sekiranya terdapat bencana besar berlaku. Dengan itu, tugas menyelamat menjadi lebih mudah kerana robot ini dapat melakukan tugas yang berat dan sukar. Dengan saiz yang agak besar, robot ini mampu melaksanakan tugas menggantikan tugas pasukan penyelamat.

Terima kasih kepada Daniel Shankland kerana sudi berkongsi hasil kerja.

0 komen: