Perisian untuk rekabentuk

Setiap perekabentuk menggunakan perisian 3d modelling yang berbeza-beza. Ini adalah antara perisian yang sering digunakan oleh perekabentuk untuk menghasilkan 3d model dan rendering
Perisian tersebut adalah Autodesk 3dmax, Autodesk Maya,Modo,Strata 3d, Lightwave, Softimage, Rhinoceros, dan Cinema 4D. Saya dan kawan-kawan yang lain menggunakan 3d max kerana ada kelebihan yang tersendiri.

Sumber :Yanko Design

0 komen: